Організація харчування в закладах дошкільної освіти

Відвідування дітьми закладів дошкільної освіти безкоштовне. Обов’язковою є оплата харчування.

Частиною п’ятою статті 35 Закону України «Про дошкільну осві­ту» батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчуван­ня дітей у державному та комунальному закладі дошкільної осві­ти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. Пільгові умови оплати харчу­вання дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних і мало­забезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядуван­ня за рахунок коштів місцевого бюджету.

Організація  харчування дітей у закладі дошкільної освіти  № 62 «Алеся» здійснюється  відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.01.2015 № 16 «Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста» зі змінами, керуючись завданнями підпрограми «Шкільне харчування», затвердженої рішенням сесії Чернігівської міської ради від 28.02.2017№ 16/VII-12 , наказу управління освіти Чернігівської міської ради від 30 серпня 2017 року  № 346 ” Про організацію харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста в 2017-2018 навчальному році”

Вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста Чернігова з 02.01.2018 року  становить  :

Яслі – 20 грн. на день  – батьки сплачують 75%  – 15 грн.

Сад – 21 грн. на день – батьки сплачують 75 % – 15.75 грн.

Розмір плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей, складає 50% від вартості харчування на день.

За рахунок коштів міського бюджету звільняються від плати за харчування:

  • Діти – інвалідів ;
  • Діти із малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно  до Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

Батьків звільняють від плати за харчування лише після подання необхідних документів. Можливість звільнення від плати «заднім числом» чинними нормативними документами не передбачена.

У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які  — їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців дитину можуть відрахувати з дошкільного закладу. Адміністра­ція закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначен­ням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів (п. 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене по­становою КМУ від 12.03.2003 № 305).

Нормативно – правові документи з питань організації харчування дітей

1. Закон України «Про дитяче харчування».

2.Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування» щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування (від 02.12.2010 № 2746-IV).

3. Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів» (із змінами).

4. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання».

5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

6. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591).

7.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243;      зміни – постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003, від 22.06.2005 №507).

8.Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи (постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258).

9. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329).

10. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України 15.08.2006 №620/563).

11. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280).

12. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394).

13. Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795).

14. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 за № 523/12397).

15. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

16. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) от 20.03.1985 № 3231-85.

17. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 № 400).

18. Про затвердження змін до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2011 № 505).

19. СанПиН 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов».

20.  Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”) 

21.Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1140; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 за № 88/22620).

22. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 24 березня 2016 року N 234)

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

30 серпня  2017 року                        м. Чернігів                                            № 346

Про організацію харчування дітей
у загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах міста в
2017 – 2018 навчальному році
З метою організації раціонального харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста в 2017 – 2018 навчальному році

Н А К А З У Ю:

1. Організувати харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.01.2015 № 16 «Про організацію харчування дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста» зі змінами, керуючись завданнями підпрограми «Шкільне харчування», затвердженої рішенням сесії Чернігівської міської ради від 28.02.2017 № 16/VІІ-12.

2. З 01 вересня 2017 року встановити вартість харчування:

2.1 Для дітей, що виховуються в дошкільних навчальних закладах: у групах раннього віку – до 17 грн. 00 коп. на день, у дошкільних групах до –  18 грн. 00 коп. на день, а в групах з цілодобовим перебуванням – до 21 грн. 75 коп. на день.

2.2 Для дітей в дошкільних групах комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №1» Чернігівської міської ради Чернігівської області до 18 грн. 00 коп., для вихованців комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №1» Чернігівської міської ради Чернігівської області з цілодобовим перебуванням до 23 грн. 00 коп., для учнів комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №1» Чернігівської міської ради Чернігівської області з цілодобовим перебуванням до 34 грн. 00 коп., для дітей у групах продовженого дня комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №1» Чернігівської міської ради Чернігівської області до 21 грн. на день, для комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №1» Чернігівської міської ради Чернігівської області до 12 грн. 00 коп. (обід).

2.3 Для дітей, що виховуються в дошкільному підрозділі комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2» Чернігівської міської ради Чернігівської області до 18 грн. 00 коп. на день, для дітей, що навчаються в шкільному підрозділі комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2» Чернігівської міської ради Чернігівської області – до 23 грн. 00 коп. на день, для дітей, що виховуються в групах дошкільного підрозділу комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2» Чернігівської міської ради Чернігівської області цілодобового перебування – до 23 грн. 00 коп.

2.4 Для дітей, що виховуються в дошкільному навчальному закладі санаторного типу № 35 – до 19 грн. 50 коп. в день, у групах цілодобового перебування в дошкільному навчальному закладі санаторного типу № 35 – до 21 грн. 75 коп. в день.

3. Батькам або особам, які їх замінюють, вносити плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірі 70% від вартості харчування на день, яка встановлена у підпунктах 2.1.-2.4 цього наказу.

4. Розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей, складає 50% від вартості харчування на день, яка встановлена у підпунктах 2.1.-2.4 цього наказу.

5. З 01 вересня 2017 року встановити вартість харчування у загальноосвітніх навчальних закладах:

5.1. Для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста до          8 грн. 00 коп. (сніданок) за рахунок міського бюджету;

для учнів 5-11 класів, а також учнів 1-4 класів, категорії яких зазначені в пункті 7 цього наказу – до 12 грн. 00 коп. (сніданок).

Вартість обіду для учнів, які відвідують групи продовженого дня, становить до 12 грн. 00 коп.

5.2 Для учнів Чернігівської загальноосвітньої спеціалізованої школи І ступеня № 36 з поглибленим вивченням іноземних мов встановити:

учні 1- 4 кл. – до 8 грн. 00 коп. (сніданок) за рахунок міського бюджету;

обід, вечеря – до 11 грн. 00 коп. (за рахунок батьків), а також для учнів 1-4 класів, категорії яких зазначені в пункті 7 цього наказу – до 19 грн. 00 коп. (сніданок, обід, вечеря) за рахунок міського бюджету.

6. Вартість харчування в дошкільних навчальних закладах, дошкільному та шкільному підрозділах Чернігівського навчально-реабілітаційного центру   № 2, Чернігівського навчально-реабілітаційного центру № 1 збільшити на 10% на час оздоровчого періоду.

7. У загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

7.1. За рахунок коштів міського бюджету:

– дітей-сиріт;
– дітей – інвалідів;
– дітей, позбавлених батьківського піклування;
– дітей із малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
– дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків відповідно до п.6 Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 197/98 “Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків”;
– дітей, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції, відповідно Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, прийнятої 45 сесією Чернігівської міської ради 6 скликання                   28 листопада 2014 року зі змінами і доповненнями (49 сесія 6 скликання) на 2017 рік;
– учнів 1- 4 класів;
– дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів;
– дітей, які виховуються у дошкільних групах та навчаються у комунальному закладі «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №1» Чернігівської міської ради та комунальному закладі «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2» Чернігівської міської ради;
– дітей, які виховуються у санаторному дошкільному навчальному закладі (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу (дошкільний навчальний заклад № 35);
– дітей, які виховуються у спеціальних групах дошкільних навчальних закладів із заїкуванням та важкими вадами зору.

7.2. За рахунок коштів державного бюджету при фінансуванні таких видатків від плати за харчування звільняються діти, категорії яких передбачені в ст. 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”:
– діти, евакуйовані із зони відчуження;
– діти, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;
– діти-інваліди, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильської катастрофою.

8. Харчування дітей в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводити за рахунок 100% батьківської плати, крім категорій дітей, батьки або особи, які їх замінюють, звільнені від плати за харчування, відповідно до пункту 7 цього наказу.

9. За рахунок коштів міського бюджету з метою забезпечення соціального захисту від плати за харчування також можуть бути звільнені сім’ї, в яких виховуються діти, які не відносяться до зазначених в пункті 7 категорій, але виховуються у сім’ях з низьким матеріальним достатком, багатодітних, неповних сім`ях, у сім’ях, де батьки з інших поважних причин не можуть виділяти кошти на утримання дітей в загальноосвітньому чи дошкільному навчальному закладі.

Підставою для звільнення від плати за харчування цих дітей є акти комісійного обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини.

10. Акти обстеження житлово-побутових умов проживання дитини складають комісії у складі не менше трьох осіб (члени батьківських комітетів класів (груп), класні керівники (вихователі груп). Акти затверджуються керівником навчального закладу.

При обстеженні житлово-побутових умов проживання дитини встановлюються: умови проживання та виховання дитини, наявність (відсутність) наступних доходів сім’ї: заробітної плати, доходів від реалізації сільськогосподарської продукції, інших доходів, а також наявність (відсутність) коштовного майна та інші обставини.

До актів обстеження житлово-побутових умов проживання дитини додаються довідки про склад сім’ї та доходи батьків за 6 останніх місяців.

11. За результатами обстеження житлово-побутових умов проживання дитини, на підставі документів передбачених п.12 цього наказу, керівник навчального закладу видає наказ про звільнення батьків, або осіб, які їх замінюють,  від плати за харчування.

Копії наказів про звільнення від плати за харчування подаються до централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради.

12. Керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів зберігати протягом 2-х років документи, на підставі яких батьки, або особи,             що їх замінюють, звільнені від плати за харчування дітей у навчальних закладах.

13. Затвердити Порядок звільнення учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова від плати за харчування, що додається.

 14. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

 14.1.  Видати наказ щодо організації харчування в закладі, яким створити комісію з організації харчування, призначити відповідального за стан належної організації та контролю за харчуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, якістю харчування учнів; затвердити режим та графік харчування дітей, чергування учителів в їдальні тощо.

14.2. При організації харчування учнів керуватися Порядком звільнення учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова від плати                              за харчування та цим наказом.

15. Створити при управлінні освіти міської ради комісію з перевірки правильності оформлення документів та надання дітям безкоштовного харчування у складі:

Казимір В. А. – заступник начальника управління-начальник відділу розвитку загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти та виховання, голова комісії.

члени комісії:

Гнезділова В. С. – керівник  матеріальної  групи  дошкільних закладів централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради;

Дешко І. В.  – заступник начальника  відділу розвитку загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти та виховання управління  освіти міської ради;

Духно О. В.  – головний спеціаліст відділу розвитку загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти та виховання управління  освіти міської ради;

Нінько Л. І. – керівник  матеріальної  групи  загальноосвітніх навчальних  закладів централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради;

Тураш М. О.  – спеціаліст  I категорії  фінансової  групи централізованої

бухгалтерії управління освіти міської ради.

У роботі комісії з правом голосу також бере участь бухгалтер матеріальної групи централізованої бухгалтерії, відповідальний за навчальний заклад.

16. Фінансовий звіт про харчування дітей пільгових категорій подавати до централізованої бухгалтерії до 3 числа наступного за звітним місяця.

17. Централізованій бухгалтерії управління освіти міської ради             (Кот Н.М.):

17.1. Своєчасно перераховувати кошти за харчування дітей підприємству, з яким укладено договір на закупівлю послуги з організації і забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Чернігова.

18. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу розвитку загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти та виховання Казимір В. А.

Начальник управління                                                                             В. О. Білогура

РЕКОМЕНДАЦІЇ

для батьків щодо здорового харчування дитини

  • Не смажте їжу для дитини, а варіть її або готуйте на пару.
  • Годуйте дитину щодня овочами, фруктами і молоком.
  • Розповідайте дитині про шкоду швидкого харчування й пропонуйте здорову альтернативу, зокрема свіжі салати, каші з грубої крупи.
  • Замінюйте чіпси картоплею, запеченою в духовій шафі.
  • Готуйте домашні бургери з булочок, овочів, сиру і зелені, а котлети — з нежирного м’яса або риби на пару чи в духовці.
  • Пропонуйте дитині сухофрукти, цукати, зефір, мармелад, красиво нарізані овочі та фрукти як альтернативу некорисним солодощам.
  • Демонструйте дитині власний приклад здорового харчування щоденно в домашньому ро­динному колі