Навчально – виховна діяльність

Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законодавством України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Головне завдання забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в закладі у межах державних вимог до змісту, рівня обсягу дошкільної освіти та обов’язкову дошкільну освіту дитини старшого дошкільного віку.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі «АЛЕСЯ» визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)  відповідно Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

This slideshow requires JavaScript.

Залишити відповідь