Інноваційні технології в роботі з батьками

Сім’я для дитини – це місце її народження і основне місце її спілкування. Вона визначає багато в житті дитини. Зв’язок між батьками і дітьми відноситься до найбільш сильних людських відносин. Виховання дітей в сім ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

Концепція дошкільного виховання в Україні, закон України «Про дошкільну освіту», базовому компоненті дошкільної освіти в Україні підкреслюється велика роль родинного виховання, передбачається взаємопроникнення сімейного і суспільного  виховання з метою створення для кожної дитини єдиного виховного середовища. Закон Україну «Про дошкільну освіту» покладає на сім ю велику відповідальність (ст.8) . Родинна педагогіка є серцевиною народної виховної практики. Перевірений віками досвід виховання дітей в умовах родини,в колі найбільших по крові і духом людей. С.Ф. Русова зазначала, що пріоритет у вихованні маленької дитини має родина, а родинне виховання є найкращим, бо в його основі лежить ласка матері. Проаналізувавши думку провідних вчених, а також спираючись на педагогічний досвід колективу ДНЗ , ми прийшли до висновку , що батьки повинні перестати бути сторонніми спостерігачами, а стати активними учасниками пелагічного процесу адже у нас спільна мета – це благополуччя наших дошкільників.

Співпраця ДНЗ з родинами у вихованні дітей – справа не проста і виключно індивідуальна. Тому вихователі намагаються вивчити запити і пропозиції батьків кожної групи. З цією метою вихователі працюють в тісному контакті з практичним психологом, використовуючи метод анкетування який допомагає більш пізнати дітей батьків, відпрацювати єдиний підхід пелагів і батьків до виховання і розвитку дитини, допомагає вносити корективи в роботу педагогів, шукати нові нетрадиційні форми взаємодії з батьками вихованців.

Наш педагогічний колектив здійснює вплив на розвиток педагогічної культури батьків за такими критеріями:

 • Спрямованість і адресність: даючи конкретні поради, рекомендації педагоги спираються на особливості конкретних сімей;
 • Оперативний зворотній зв’язок : відбувається на основі живого діалогу;
 • Індивідуалізація педагогічного впливу :допомагає батькам використовувати свої педагогічні знання як керівництво до практичних виховних дій, спрямованих на конкретну дитину.

Повноцінне здійснення завдань розвитку, навчання і виховання дошкільників значною мірою визначається налагодженням взаємодії дітей і дорослих: «Педагоги – діти – батьки» з даного напрямку а саме: оновлення стратегії і тактики взаємодія педагогів і батьків; розставлення сучасних змістовних акцентів розмов, бесід з батьками перегляди важливості та актуальності проблем сьогодення в роботі з дітьми, методична  служба постановила перед собою завдання скоординувати зусилля педагогів і батьків щодо розвитку та виховання малят шляхом:

 • Педагогізації знань батьків з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • Організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь необхідних для організації дитини вдома;
 • Гуманізація змісту та форм роботи з родиною, взаємовідносин «Педагоги-батьки»
 • Надання допомоги в управління власною поведінкою і поведінкою дітей;
 • Навчання батьків педагогічно – ефективному спілкуванню з дітьми ;
 • Залучення батьків у спільну педагогічну діяльність,зацікавлення в навчально-виховному процесі як необхідність розвитку власної дитини.

Дошкільний навчальний заклад – складний механізм.

Завідуюча організовує і спрямовує роботу колективу працівників ДНЗ з батьками. Методична служба ДНЗ налагоджує ефективну роботу з сім ями вихованців,залучає батьків до життя дошкільного закладу,активізуючи їх до співпраці.

Найбільш ефективними формами в роботі з батьками ми вважаємо, «майстер – класи» для батьків, які дозволяють реалізувати потреби в установленні взаєморозуміння між педагогами і батьками і надати можливість кожному з батьків прийняти активну участь в обговоренні актуальності проблеми.

Актуальним методом співпраці з батьками є метод проектування. Проектна діяльність дозволяє активно залучити в освітній процес батьків. Залучити до спільних процесів впливає на встановлення дитячо-батьківських відносин, на активності батьків у спільній освітньо -виховній роботі. Проектна діяльність, будучи інтегрованим методом роботи з дітьми та батьками , дозволяє урізноманітнити освітній процес застосувати у своїй роботі індивідуальний підхід, розвити творчість і активність дітей, активізувати раніше незадіяні в роботі методи і прийоми.

Ще однією формою роботи з батьками стала комп’ютерна медіатека, підбираємо інформацію з урахування особливостей сім’ї і дитини, запити батьків через анкетування. В методичному кабінеті представлені розділи медіатеки .

Колективом дошкільного закладу створений сайт ДНЗ№62 «Алеся», де батьки можуть можливість ознайомитись з життям своєї дитини в садочку, отримати цікаву для них  інформацію(фото звіти, консультації).

Методична служба ДНЗ пропонує вихователям використовувати різні види консультацій, консультація інструктаж, консультація тренінг, консультація практикум.

Педагогічна служба ДНЗ вирішує питання формування у батьків позитивного емоційного ставлення до власної дитини , вміння здійснювати вибір методів впливу на дитину на засіданні дитячо-батьківського клубу «Турботливі батьки» як однієї із форм взаємодії з сім’єю.

Важливим напрямком роботи ДНЗ є піклування про збереження здоров’я дитини. Залучення батьків до фізкультурно – оздоровчих заходів, які проводяться у ДНЗ спрямовують формуванню  про здоровий спосіб життя, піднімають авторитет у батьків у дітей.

Співпраця вчителів логопедів із батьками всіх вихованців ДНЗ допомагає їм більш глибоко побачити проблеми  мовленнєвого  розвитку дітей, які впливають на їхній соціальний та особистісний розвиток, знайти прийоми формування та розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників.

Також в роботі з батьками педагогічний колектив використовує такі форми – « Дні відкритих дверей», презентації вікових груп   , вечори запитань та відповідей, форми роботи не змінились, але зміст постійно оновлюється осучаснюються підходи до спілкування . Вміло побудований діалог вихователів і батьків приносить найефективніший результат у спільній виховній роботі.

Оновлення змісту взаємодії – це спроба допомогти сучасній сім’ї, виконати функції виховання. Так використовуючи різні форми , методи та прийоми взаємодії з батьками, враховуючи специфіку сімейного виховання, ми отримали позитивні результати:

-злагодженості узгодження дій і сімей ;

-об’єднання зусиль допомогло створити:

 • Сучасний розвивальний простір в закладі;
 • Зберегти постій інтерес та активну участь у освітньо-виховній роботі закладу, актуалізувати педагогічний ,творчий потенціал родини, розуміти та підтримува https://www.youtube.com/edit?video_id=bKAU1ocqz74&video_referrer=watch

Залишити відповідь